Γ' Γυμνασίου
 
ΘΕΩΡΙΑ
Στόχοι μαθήματος
Ορισμός
Συντελεστές
k Γραφική παράσταση
k Δημιουργία τύπου
k Επίλυση εξίσωσης
k Διαδραστική μελέτη
k Ανακεφαλαίωση
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Λυμένες εξισώσεις
Πυθαγόρειο Θεώρημα
ΕΞΑΣΚΗΣΗ
Εύρεση συντελεστών
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Γεωμετρία
Εξισώσεις
Συντριβάνι
Μαθηματικός
Ουρανοξύστης
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Δύτης

Εισαγωγή

Skip intro

Επιμέλεια: Μαθιόπουλος Κωνσταντίνος , Παναγιώτου Λευκή , Τσιάμη Μαρία